با سلام لطفا به منظور راحتی در جست و جو های آتی از هشتگ های زیر هنگام اطلاع رسانی استفاده نمایید: رویدادها: #دفاع_پروپوزال_دکترا #دفاع_دکترا #دفاع_ارشد #سخنرانی #کارگاه #همایش #مسابقه #مدرسه_تابستانی #مدرسه_زمستانی #کنفرانس #جشنواره دانشگاه ها: #شریف #تهران #امیرکبیر #بهشتی #علم_و_صنعت #الزهرا #خواجه_نصیر #خاتم #صنعتی_اصفهان #آزاد_اسلامی (لطفا واحد را نیز در دنباله ی هشتگ ذکر نمایید) سایر دانشگاه ها و دانشگاه های خارج از کشور را نیز با هشتگ نامشان مشخص نمایید. رشته ها: #فناوری_اطلاعات #تجارت_الکترونیک #شبکه_های_کامپیوتری #امنیت #نرم_افزار #نرم_افزار_سیستم #نرم_افزار_الگوریتم #معماری_سیستمهای_کامپیوتری #هوش_مصنوعی اگر موردی نیز از قلم افتاده، برای جلوگیری از چت در گروه، لطفا در خصوصی بنده بفرمایید، تا اصلاح شود. پیشاپیش از همکاری‌تان سپاسگزاری می نمایم.
با سلام

لطفا به منظور راحتی در جست و جو های آتی از هشتگ های زیر هنگام اطلاع رسانی استفاده نمایید:

رویدادها:

#دفاع_پروپوزال_دکترا
#دفاع_دکترا
#دفاع_ارشد
#سخنرانی
#کارگاه
#همایش
#مسابقه
#مدرسه_تابستانی
#مدرسه_زمستانی
#کنفرانس
#جشنواره

دانشگاه ها:

#شریف
#تهران
#امیرکبیر
#بهشتی
#علم_و_صنعت
#الزهرا
#خواجه_نصیر
#خاتم
#صنعتی_اصفهان
#آزاد_اسلامی (لطفا واحد را نیز در دنباله ی هشتگ ذکر نمایید)

سایر دانشگاه ها و دانشگاه های خارج از کشور را نیز با هشتگ نامشان مشخص نمایید.

رشته ها:

#فناوری_اطلاعات
#تجارت_الکترونیک
#شبکه_های_کامپیوتری
#امنیت
#نرم_افزار
#نرم_افزار_سیستم
#نرم_افزار_الگوریتم
#معماری_سیستمهای_کامپیوتری
#هوش_مصنوعی

اگر موردی نیز از قلم افتاده، برای جلوگیری از چت در گروه، لطفا در خصوصی بنده بفرمایید، تا اصلاح شود.

پیشاپیش از همکاری‌تان سپاسگزاری می نمایم.
با سلام

لطفا به منظور راحتی در جست و جو های آتی از هشتگ های زیر هنگام اطلاع رسانی استفاده نمایید:

رویدادها:

#دفاع_پروپوزال_دکترا
#دفاع_دکترا
#دفاع_ارشد
#سخنرانی
#کارگاه
#همایش
#مسابقه
#مدرسه_تابستانی
#مدرسه_زمستانی
#کنفرانس
#جشنواره

دانشگاه ها:

#شریف
#تهران
#امیرکبیر
#بهشتی
#علم_و_صنعت
#الزهرا
#خواجه_نصیر
#خاتم
#صنعتی_اصفهان
#آزاد_اسلامی (لطفا واحد را نیز در دنباله ی هشتگ ذکر نمایید)

سایر دانشگاه ها و دانشگاه های خارج از کشور را نیز با هشتگ نامشان مشخص نمایید.

رشته ها:

#فناوری_اطلاعات
#تجارت_الکترونیک
#شبکه_های_کامپیوتری
#امنیت
#نرم_افزار
#نرم_افزار_سیستم
#نرم_افزار_الگوریتم
#معماری_سیستمهای_کامپیوتری
#هوش_مصنوعی

اگر موردی نیز از قلم افتاده، برای جلوگیری از چت در گروه، لطفا در خصوصی بنده بفرمایید، تا اصلاح شود.

پیشاپیش از همکاری‌تان سپاسگزاری می نمایم.
#پیام_ادمین_2
با سلام

لطفا به منظور راحتی در جست و جو های آتی از هشتگ های زیر هنگام اطلاع رسانی استفاده نمایید:

رویدادها:

#دفاع_پروپوزال_دکترا
#دفاع_دکترا
#دفاع_ارشد
#سخنرانی
#کارگاه
#همایش
#مسابقه
#مدرسه_تابستانی
#مدرسه_زمستانی
#کنفرانس
#جشنواره

دانشگاه ها:

#شریف
#تهران
#امیرکبیر
#بهشتی
#علم_و_صنعت
#الزهرا
#خواجه_نصیر
#خاتم
#صنعتی_اصفهان
#آزاد_اسلامی (لطفا واحد را نیز در دنباله ی هشتگ ذکر نمایید)

سایر دانشگاه ها و دانشگاه های خارج از کشور را نیز با هشتگ نامشان مشخص نمایید.

رشته ها:

#فناوری_اطلاعات
#تجارت_الکترونیک
#شبکه_های_کامپیوتری
#امنیت
#نرم_افزار
#نرم_افزار_سیستم
#نرم_افزار_الگوریتم
#معماری_سیستمهای_کامپیوتری
#هوش_مصنوعی

اگر موردی نیز از قلم افتاده، برای جلوگیری از چت در گروه، لطفا در خصوصی بنده بفرمایید، تا اصلاح شود.

پیشاپیش از همکاری‌تان سپاسگزاری می نمایم.
#پیام_ادمین_2