در مورد تصویر ارسال شده👆🏻👆🏻 باید بگم، دوستانی که به دیتا آنالیز در فضای پزشکی و به ویژه نوروساینس علاقه مند هستند، احتمالا این سمپوزیوم که دانشگاه تهران برگزار کننده ی آن است را دوست خواهند داشت. مهمانهای خارجی از هاروارد مدیکال اسکول و ام آی تی هستند.
در مورد تصویر ارسال شده👆🏻👆🏻 باید بگم، دوستانی که به دیتا آنالیز در فضای پزشکی و به ویژه نوروساینس علاقه مند هستند، احتمالا این سمپوزیوم که دانشگاه تهران برگزار کننده ی آن است را دوست خواهند داشت. مهمانهای خارجی از هاروارد مدیکال اسکول و ام آی تی هستند.