سخن‌رانی با عنوان «برون‌سپاری داده: مدیریت امن داده در محیط‌های نامعتمد» Database Outsourcing: Secure Data Management in Untrusted Environments توسط دکتر محمّدعلی هادوی از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰ شنبه ۱۳ شهریور در طبقه‌ی ۴ دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در تالار خوارزمی برگزار می‌شود. چکیده در وبگاه شاخه: http://sbsharif.isc.org.ir/1395/06/database-outsourcing_secure-data-management-in-untrusted-environments
سخن‌رانی با عنوان «برون‌سپاری داده: مدیریت امن داده در محیط‌های نامعتمد»
Database Outsourcing: Secure Data Management in Untrusted Environments
توسط دکتر محمّدعلی هادوی از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳:۰۰ شنبه ۱۳ شهریور در طبقه‌ی ۴ دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر در تالار خوارزمی برگزار می‌شود.
چکیده در وبگاه شاخه:
http://sbsharif.isc.org.ir/1395/06/database-outsourcing_secure-data-management-in-untrusted-environments