از این دوتا مخزن میتونید پکیجتون رو دانلود کنید و دستی ارتقا بدید

از این دوتا مخزن میتونید پکیجتون رو دانلود کنید و دستی ارتقا بدید