سلام مسئول شبکه ما iSCSI کنترلر دیسکهامون رو عوض کرده (بستر vmه) بعد از عوض کردن کنترلر تو لینوکسمون دیسک‌ها ماونت نمیشن ولی لینوکس مشکلی با شناختن دیسک‌ها نداره یعنی تو fdisk نشون میده دیسک‌ها رو کسی میدونه مشکل از کجاست؟

سلام مسئول شبکه ما iSCSI کنترلر دیسکهامون رو عوض کرده (بستر vmه) بعد از عوض کردن کنترلر تو لینوکسمون دیسک‌ها ماونت نمیشن ولی لینوکس مشکلی با شناختن دیسک‌ها نداره یعنی تو fdisk نشون میده دیسک‌ها رو
کسی میدونه مشکل از کجاست؟