گروه کوهنوردی تهران و کرج
ایلبرون ۲۱۲۳۵۶

نمایی زیبا از دریاچه کوه سبلان
نمایی زیبا از دریاچه کوه سبلان