گروه کوهنوردی تهران و کرج
محمدطاها ۱۱۵۵۸۳

دریاچه بسیارزیبای گهر درشهرستان درود لرستان