گروه کوهنوردی تهران و کرج
محمدطاها ۱۱۵۵۸۳

نمایی ازمنطقه ساورز دراستان کهگیلویه وبویراحمد