گروه کوهنوردی تهران و کرج
دانش ۳۰۰۰۰۱

دوستان از کجا میشه تجهیزات طبیعت گردی با قیمت مناسب تهیه کرد؟