کار‌شناسان ناسا اعلام کرده‌اند که در سیاره مریخ #باکتری‌_متان کشف کرده‌اند که اثبات میکند در این سیاره حیات وجود دارد. این باکتری توسط مریخ ‌نورد #کنجکاوی و در جریان حفاری کشف شده است. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

کار‌شناسان ناسا اعلام کرده‌اند که در سیاره مریخ #باکتری‌_متان کشف کرده‌اند که اثبات میکند در این سیاره حیات وجود دارد.
این باکتری توسط مریخ ‌نورد #کنجکاوی و در جریان حفاری کشف شده است.

@Sky_Pillars
کار‌شناسان ناسا اعلام کرده‌اند که در سیاره مریخ #باکتری‌_متان کشف کرده‌اند که اثبات میکند در این سیاره حیات وجود دارد.
این باکتری توسط مریخ ‌نورد #کنجکاوی و در جریان حفاری کشف شده است.

@Sky_Pillars