تعدادی از مهمترین تجهیزات عکسبرداری تلسکوپ فضایی هابل: #دوربین_پیشرفته_نقشه_برداری: این دوربین در مارس سال ۲۰۰۲ میلادی نصب شده‌است، نشانگر نسل سوم ابزارهای دقیق، که روی هابل نصب شده می‌باشد. این دوربین در کنار دیگر وظایف به مشاهده و بررسی آب و هوا در روی دیگر سیارات منظومه شمسی، مشاهده و نقشه برداری از کیهان و همچنین مطالعه نوع و چگونگی توزیع ستارگان می‌پردازد. #دوربین_میدان_باز : زحمت کش‌ترین ابزار در تهیه مشهورترین عکس‌های هابل این دوربین است. این دوربین مانند دوربین اصلی هابل برای مشاهده همه چیز به کار می‌رود. #دوربین_طیف_نگار: این دوربین می‌تواند چند هدف را هم‌زمان طیف نگاری کند و آشکارساز گرمای هابل است حساسیت آن به امواج فرو سرخ باعث شده ‌است که این دوربین برای مشاهده اجرام مبهم آسمانی مانند گازها و غبار میان ستاره‌ای و همچنین مشاهده دقیق ژرفترین قسمت‌های جهان بسیار کارآمد باشد. #طیف_نگار_عکاسی: این ابزار تا حدودی مانند یک منشور، نوری که از اجرام آسمانی به تلسکوپ می‌رسد را به رنگهای به وجود آورنه آن تجزیه می‌کند. در سال ۲۰۰۴ مشکلی برای آن پیش آمد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرد البته این ابزار قابل تعمیر است و می‌تواند در ماموریت‌های بعدی تعمیر شود. #حسگرهای_راهنمایی_دقیق : ابزارهای هدف گیری هستند که به سوی ستارگان راهنما قفل می‌شوند و موقعیت نسبی آنها را نسبت به سوژه در حال مشاهده می‌سنجند. کار تنظیمی که این ابزارها انجام می‌دهند باعث می‌شود هابل در حالت نشانه گیری درست بماند. همچنین این حسگرها برای انجام اندازه گیری‌های آسمانی به کار می‌روند. #دوربین_سوژه‌های_کم_نور: این دوربین دستگاه مخابره عکس هابل بود. عکس‌هایی که از میدان‌های دید بسیار کوچک گرفته شده بودند با تمام جزئیات ضبط می‌کرد. این ابزار در سال ۲۰۰۲ جای خود را به دوربین پیشرفته نقشه برداری داد. @Sky_Pillars
ستونهای آسمان

تعدادی از مهمترین تجهیزات عکسبرداری تلسکوپ فضایی هابل:

#دوربین_پیشرفته_نقشه_برداری:
این دوربین در مارس سال ۲۰۰۲ میلادی نصب شده‌است، نشانگر نسل سوم ابزارهای دقیق، که روی هابل نصب شده می‌باشد. این دوربین در کنار دیگر وظایف به مشاهده و بررسی آب و هوا در روی دیگر سیارات منظومه شمسی، مشاهده و نقشه برداری از کیهان و همچنین مطالعه نوع و چگونگی توزیع ستارگان می‌پردازد.
#دوربین_میدان_باز :
زحمت کش‌ترین ابزار در تهیه مشهورترین عکس‌های هابل این دوربین است. این دوربین مانند دوربین اصلی هابل برای مشاهده همه چیز به کار می‌رود.
#دوربین_طیف_نگار:
این دوربین می‌تواند چند هدف را هم‌زمان طیف نگاری کند و آشکارساز گرمای هابل است حساسیت آن به امواج فرو سرخ باعث شده ‌است که این دوربین برای مشاهده اجرام مبهم آسمانی مانند گازها و غبار میان ستاره‌ای و همچنین مشاهده دقیق ژرفترین قسمت‌های جهان بسیار کارآمد باشد.
#طیف_نگار_عکاسی:
این ابزار تا حدودی مانند یک منشور، نوری که از اجرام آسمانی به تلسکوپ می‌رسد را به رنگهای به وجود آورنه آن تجزیه می‌کند. در سال ۲۰۰۴ مشکلی برای آن پیش آمد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری کرد البته این ابزار قابل تعمیر است و می‌تواند در ماموریت‌های بعدی تعمیر شود.
#حسگرهای_راهنمایی_دقیق :
ابزارهای هدف گیری هستند که به سوی ستارگان راهنما قفل می‌شوند و موقعیت نسبی آنها را نسبت به سوژه در حال مشاهده می‌سنجند. کار تنظیمی که این ابزارها انجام می‌دهند باعث می‌شود هابل در حالت نشانه گیری درست بماند. همچنین این حسگرها برای انجام اندازه گیری‌های آسمانی به کار می‌روند.
#دوربین_سوژه‌های_کم_نور:
این دوربین دستگاه مخابره عکس هابل بود. عکس‌هایی که از میدان‌های دید بسیار کوچک گرفته شده بودند با تمام جزئیات ضبط می‌کرد. این ابزار در سال ۲۰۰۲ جای خود را به دوربین پیشرفته نقشه برداری داد.

@Sky_Pillars