راهنمای استفاده از برنامه #Sky_view در بخش تنظیمات و قسمت Display شما میتوانید تنظیمات زیر را انجام دهید: #Augmented_reality_camera فعال کردن این گزینه زیباترین جلوه را به برنامه خواهد داد به نحوی که شما رو در فضا معلق خواهد کرد و خود را در بین سیارات و اجرام مشاهده میکنید! #Screen_always_on فعال کردن این گزینه صفحه گوشی شما رو همیشه روشن نگه میدارد و از خاموش شدن اتوماتیک آن جلوگیری میکند. #Constellation_art فعال کردن این گزینه باعث نمایش شکلهای فرضی از صورتهای فلکی می شود. #Constellation_line فعال کردن این گزینه باعث نمایش خطوط فرضی صورتهای فلکی می شود. #Satellite فعال کردن این گزینه باعث باعث نمایش کلیه ماهواره ای فعال در اطراف زمین می شود. #Object_trajectory فعال کردن این گزینه باعث نمایش خطوط فرضی و مسیر حرکت اجرام می شود. #Horizon_line فعال کردن این گزینه باعث نمایش یک خط فرضی در سطح افق میشود به این صورت که اجرم زیر این خط در محیط واقعی قابل مشاهده نیستند. #Night_mode_color با انتخاب این گزینه میتوانید رنگ حالت شب را به صورت قرمز یا سبز در آورید این دو رنگ به شکلی هستند که کمترین تحریک چشم را به وجود می آورند و جهت دیدن اجرام دور یا کم نور بهتر است این گزینه را فعال شود. #Location قبل از استفاده و جهت عملکرد درست برنامه در بخش تنظیمات مکان فعلی خود را از این بخش یا به صورت اتوماتیک (با فعال کردن Gps به مدت ۵ دقیقه فقط برای بار اول راه اندازی برنامه) یا به صورت دستی با انتخاب کشور و استان معرفی کنید. #Date_and_time با تنطیم تاریخ و زمان در این بخش میتوانید به گذشته و آینده اجرام آسمانی و پیش بینی خسوف و کسوفها دست پیدا کنید. @Sky_Pillars دانلود برنامه Sky_view با حجم ۵۱ مگابایت👇👇👇
ستونهای آسمان

راهنمای استفاده از برنامه #Sky_view
در بخش تنظیمات و قسمت Display شما میتوانید تنظیمات زیر را انجام دهید:
#Augmented_reality_camera
فعال کردن این گزینه زیباترین جلوه را به برنامه خواهد داد به نحوی که شما رو در فضا معلق خواهد کرد و خود را در بین سیارات و اجرام مشاهده میکنید!
#Screen_always_on
فعال کردن این گزینه صفحه گوشی شما رو همیشه روشن نگه میدارد و از خاموش شدن اتوماتیک آن جلوگیری میکند.
#Constellation_art
فعال کردن این گزینه باعث نمایش شکلهای فرضی از صورتهای فلکی می شود.
#Constellation_line
فعال کردن این گزینه باعث نمایش خطوط فرضی صورتهای فلکی می شود.
#Satellite
فعال کردن این گزینه باعث باعث نمایش کلیه ماهواره ای فعال در اطراف زمین می شود.
#Object_trajectory
فعال کردن این گزینه باعث نمایش خطوط فرضی و مسیر حرکت اجرام می شود.
#Horizon_line
فعال کردن این گزینه باعث نمایش یک خط فرضی در سطح افق میشود به این صورت که اجرم زیر این خط در محیط واقعی قابل مشاهده نیستند.
#Night_mode_color
با انتخاب این گزینه میتوانید رنگ حالت شب را به صورت قرمز یا سبز در آورید این دو رنگ به شکلی هستند که کمترین تحریک چشم را به وجود می آورند و جهت دیدن اجرام دور یا کم نور بهتر است این گزینه را فعال شود.
#Location
قبل از استفاده و جهت عملکرد درست برنامه در بخش تنظیمات مکان فعلی خود را از این بخش یا به صورت اتوماتیک (با فعال کردن Gps به مدت ۵ دقیقه فقط برای بار اول راه اندازی برنامه) یا به صورت دستی با انتخاب کشور و استان معرفی کنید.
#Date_and_time
با تنطیم تاریخ و زمان در این بخش میتوانید به گذشته و آینده اجرام آسمانی و پیش بینی خسوف و کسوفها دست پیدا کنید.
@Sky_Pillars

دانلود برنامه Sky_view با حجم ۵۱ مگابایت👇👇👇