سلام امروز میگم خدمتتون...سورپرایز امروز گروهه
صباح ۱۱۰۴۶۰

کسی میدونه دیسولفیرام در ایران در کدام شهر یا داروخانه پیدا میشه من مجبور شدم بیمارانم را جهت تهیه دارو ترکیه بفرستم
سلام امروز میگم خدمتتون...سورپرایز امروز گروهه