‌🛠آموزش عیب یابی🛠 🌟🌟🌟 🔰📛🔰علایم نیم سوز شدن واشر سرسیلندر 🆘ایجاد ڪف سفید رنگ داخل درب موتور 🆘دود مایل به سفید از اگزوز 🆘آب موتور مداوم ڪم میڪند 🆘آمپر آب زود بالا می رود و معمولا از وسط بالاتر هست 🆘قدرت موتور ڪم یا 3 چهارم هست 🆘در بعضی موارد حاد از اگزوز قطرات آب به بیرون پرتاب می شودحتی ممڪن است واشر شما ترسانده باشد ولی هیچڪدام از علایم بالا را نشان ندهد و تنها نشان آن ڪم ڪردن آب هست. البته ڪج شدن میل سوپاپ هم تاثیر زیادی در افت قدرت موتور خواهد داشت.
تعمیرات خودرو

‌🛠آموزش عیب یابی🛠

🌟🌟🌟

🔰📛🔰علایم نیم سوز شدن واشر سرسیلندر

🆘ایجاد ڪف سفید رنگ داخل درب موتور

🆘دود مایل به سفید از اگزوز

🆘آب موتور مداوم ڪم میڪند

🆘آمپر آب زود بالا می رود و معمولا از وسط بالاتر هست

🆘قدرت موتور ڪم یا 3 چهارم هست
🆘در بعضی موارد حاد از اگزوز قطرات آب به بیرون پرتاب می شودحتی ممڪن است واشر شما ترسانده باشد ولی هیچڪدام از علایم بالا را نشان ندهد و تنها نشان آن ڪم ڪردن آب هست. البته ڪج شدن میل سوپاپ هم تاثیر زیادی در افت قدرت موتور خواهد داشت.