🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳 { غضب، نقمت و نعمتى بزرگ } 📝 اصلا چرا عقل را عقل گفتند؟ به خاطر شهوت وغضب است. عقل، يعنى بستن، مهار کردن و نگه داشتن. از عِقال مى آيد که زانوى شتر را با آن مى بندند، به طورى که نتواند راه برود. بنابراين عقل را که مى گويند عقل، به خاطر اين است که شهوت و غضب را مهار کند. اگر شهوت وغضب در اختيار عقل بود و عقل بر آنها تسلط داشت، مى شود کانون اصلى سودها وحفاظتها و دفع ضررها.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

🔳♦🔻اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَةِ الغَضَبِ🔻♦🔳

{ غضب، نقمت و نعمتى بزرگ }

📝 اصلا چرا عقل را عقل گفتند؟ به خاطر شهوت وغضب است.

عقل، يعنى بستن، مهار کردن و نگه داشتن. از عِقال مى آيد که زانوى شتر را با آن مى بندند، به طورى که نتواند راه برود.

بنابراين عقل را که مى گويند عقل، به خاطر اين است که شهوت و غضب را مهار کند. اگر شهوت وغضب در اختيار عقل بود و عقل بر آنها تسلط داشت، مى شود کانون اصلى سودها وحفاظتها و دفع ضررها.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺

@ofoghha_ir