❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌ ❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎ 🔴 انقلاب ما يک حرکت و بيدارى جهانى در پى داشته است، اميد مستضعفان جهان را در پى داشته و جبهه هاى مقاومت مستضعفين در برابر مستکبرين را به روز کرده است. ❎✊❎ در اين ها ايجاد ترديد کردن، که کانون اصلى اين حرکت کوبنده؛ يعنى انقلاب بزرگ اسلامى دچار مشکل شده، به اميد آنها ضربه زدن و در آنها ايجاد ترديد کردن، آيا جنايت کمى است!؟ ✊✊✊ ضربه زدن به اميد دوستان انقلاب اسلامى در اقصى نقاط عالم آيا جرم بخشودنى است!؟ کدام محکمه عادلي مى تواند چنين جنايت کارانى را ببخشد!؟✊✊✊ 🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌

❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎

🔴 انقلاب ما يک حرکت و بيدارى جهانى در پى داشته است، اميد مستضعفان جهان را در پى داشته و جبهه هاى مقاومت مستضعفين در برابر مستکبرين را به روز کرده است.
❎✊❎
در اين ها ايجاد ترديد کردن، که کانون اصلى اين حرکت کوبنده؛ يعنى انقلاب بزرگ اسلامى دچار مشکل شده، به اميد آنها ضربه زدن و در آنها ايجاد ترديد کردن، آيا جنايت کمى است!؟
✊✊✊
ضربه زدن به اميد دوستان انقلاب اسلامى در اقصى نقاط عالم آيا جرم بخشودنى است!؟

کدام محکمه عادلي مى تواند چنين جنايت کارانى را ببخشد!؟✊✊✊

🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴
@ofoghha_ir