❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌ ❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎ 🔴 اين ها دشمنان ما را که منفعل بودند، اميدوار کردند و به آنها روحيه دادند. ✊✊✊ دشمنانى را که دچار اختلاف شده بودند را با هم متحد کردند. ✊✊✊ آيا اين جرم و جنايت کمى است!؟ ✊✊✊ کسانى دشمنان ملت خودشان را سر زنده و اميدوار کنند و به ميدان بياورند و راه را براى آنها باز کنند؛ ✊✊✊ آيا اين جرم و جنايت اندکى است!؟📢👊 🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

❌❌👊 گناهان نابخشودنى 👊❌❌

❎❎❎ جنايات فتنه گران ❎❎❎

🔴 اين ها دشمنان ما را که منفعل بودند، اميدوار کردند و به آنها روحيه دادند.
✊✊✊
دشمنانى را که دچار اختلاف شده بودند را با هم متحد کردند.
✊✊✊
آيا اين جرم و جنايت کمى است!؟
✊✊✊
کسانى دشمنان ملت خودشان را سر زنده و اميدوار کنند و به ميدان بياورند و راه را براى آنها باز کنند؛
✊✊✊
آيا اين جرم و جنايت اندکى است!؟📢👊

🌴 حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد حاج على اکبرى 🌴
@ofoghha_ir