🔳♦🔻اللَّهُمَّ اِنّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَهِ الغَضَبِ🔻♦🔳 📝 خشم بى مهار انواع و اقسام عيب ها را توليد مى کند. اصلا کارخانه توليد عيب و اشکال است و عيب ها را آشکار مى کند. در روايت دارد که عيب ها را بيرون مى ريزد و آدم را رسوا مى کند. آدمى که عصبانيت هاى بى مهار دارد، تمام اشکالاتى را که در شرايط عادى مستور و پنهان کرده، در بيان، رفتار و برخوردش آشکار مى سازد. از اين طريق مى شود گفت خشم بى مهار رسواگر است. به همين خاطر به شدت شخصيت اجتماعى انسان را کاهش مى دهد.📚 🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺 @ofoghha_ir
محمدجواد حاج علی اکبری

🔳♦🔻اللَّهُمَّ اِنّي أَعُوذُ بِكَ مِن سَورَهِ الغَضَبِ🔻♦🔳

📝 خشم بى مهار انواع و اقسام عيب ها را توليد مى کند. اصلا کارخانه توليد عيب و اشکال است و عيب ها را آشکار مى کند.

در روايت دارد که عيب ها را بيرون مى ريزد و آدم را رسوا مى کند. آدمى که عصبانيت هاى بى مهار دارد، تمام اشکالاتى را که در شرايط عادى مستور و پنهان کرده، در بيان، رفتار و برخوردش آشکار مى سازد.

از اين طريق مى شود گفت خشم بى مهار رسواگر است. به همين خاطر به شدت شخصيت اجتماعى انسان را کاهش مى دهد.📚

🌺🍃🌺🍃《 شرح دعاى هشتم صحيفه سجاديه #استاد_حاج_علی_اکبری 》🍃🌺🍃🌺
@ofoghha_ir