كشور بلغارستان كشورى كوچك ولى مملو از جاذبه هاى توريستى است كه در شبه جزيره بالكان واقع شده ، سواحل گرم و شنى با ماسه هاى طلايى ، كوههاى مرتفع پوشيده از برف ،بناهاى قديمى مربوط به قبل از ميلاد جملگى از جذابيت هاى كشور بلغارستان محسوب مى شوند. سنت ها ، آداب و رسوم فرهنگى و آيين هاى حفظ شده و توجه به كانون خانواده گواهى بر پويايى فرهنگ و سبك زندگى در اين كشور است . يكى از دلايل انتخاب اين كشور براى تحصيل و اقامت هزينه هاى نسبتاً پايين زندگى در اين كشور مى باشد ، كه تقريباً نصف ديگر كشورهاى اروپايى مى باشد كه با توجه به اينكه اين كشور يك مقصد گردشگرى است ولى قيمتها مناسب است. پايتخت بلغارستان و بزرگترين شهر آن صوفيا پانزدهمين شهر بزرگ در اتحاديه اروپاست كه داراى جمعيتى حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر مى باشد .صوفيا همچنين مركز اقتصادى ،سياسى و فرهنگى بلغارستان محسوب مى شود.در كنار بناهاى مدرن اروپايى ، ساختمانهاى بزرگ تاتر ، پاركها و كلوب ها شما مى توانيد بناهاى رومى باقيمانده از زمانهاى دور را نيز مشاهده كنيد. همچنين اين شهر يك منطقه را به دانشجويان اختصاص داده كه آن را محله دانشجويى مى نامند.كشور بلغارستان داراى 51 دانشگاه در رشته هاى مختلف است كه از ميان آنها sofia university رتبه 700 را درميان دانشگاههاى جهان دارد و مورد تاييد كشورهاى اروپايى و آمريكا مى باشد. هزينه تحصيل در دانشگاههاى بلغارستان به طور متوسط بين 3000 تا 11000 دلار آمريكا مى باشد كه بسته به رشته و دانشگاه انتخابى متغير است . #معرفی #تحصیل
طناز ۱۸۷۲۵۵

كشور بلغارستان كشورى كوچك ولى مملو از جاذبه هاى توريستى است كه در شبه جزيره بالكان واقع شده ، سواحل گرم و شنى با ماسه هاى طلايى ، كوههاى مرتفع پوشيده از برف ،بناهاى قديمى مربوط به قبل از ميلاد جملگى از جذابيت هاى كشور بلغارستان محسوب مى شوند.
سنت ها ، آداب و رسوم فرهنگى و آيين هاى حفظ شده و توجه به كانون خانواده گواهى بر پويايى فرهنگ و سبك زندگى در اين كشور است .
يكى از دلايل انتخاب اين كشور براى تحصيل و اقامت هزينه هاى نسبتاً پايين زندگى در اين كشور مى باشد ، كه تقريباً نصف ديگر كشورهاى اروپايى مى باشد كه با توجه به اينكه اين كشور يك مقصد گردشگرى است ولى قيمتها مناسب است.
پايتخت بلغارستان و بزرگترين شهر آن صوفيا پانزدهمين شهر بزرگ در اتحاديه اروپاست كه داراى جمعيتى حدود يك ميليون و هشتصد هزار نفر مى باشد .صوفيا همچنين مركز اقتصادى ،سياسى و فرهنگى بلغارستان محسوب مى شود.در كنار بناهاى مدرن اروپايى ، ساختمانهاى بزرگ تاتر ، پاركها و كلوب ها شما مى توانيد بناهاى رومى باقيمانده از زمانهاى دور را نيز مشاهده كنيد. همچنين اين شهر يك منطقه را به دانشجويان اختصاص داده كه آن را محله دانشجويى مى نامند.كشور بلغارستان داراى 51 دانشگاه در رشته هاى مختلف است كه از ميان آنها sofia university رتبه 700 را درميان دانشگاههاى جهان دارد و مورد تاييد كشورهاى اروپايى و آمريكا مى باشد.
هزينه تحصيل در دانشگاههاى بلغارستان به طور متوسط بين 3000 تا 11000 دلار آمريكا مى باشد كه بسته به رشته و دانشگاه انتخابى متغير است .

#معرفی
#تحصیل