خريد آپارتمان در منطقه ي Borovo در صوفيا. متراژ:٧٠ متر قيمت:٩٠،٠٠٠€ #فرصت_سرمایه_گذاری
طناز ۱۸۷۲۵۵

خريد آپارتمان در منطقه ي Borovo در صوفيا.            متراژ:٧٠ متر                               قيمت:٩٠،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری
خريد آپارتمان در منطقه ي Borovo در صوفيا. متراژ:٧٠ متر قيمت:٩٠،٠٠٠€
#فرصت_سرمایه_گذاری