‍ ‍ آغاز شمارش معکوس پیوستن ‍ بلغارستان به پیمان شنگن، کارشناسان بر این باورند که با توجه به ریاست دوره ای بلغارستان بر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، این کشور بهترین کشور برای سرمایه گذاری در بخش املاک است! https://t.me/joinchat/CylJE00asdO2avQWTTyJ_g
طناز ۱۸۷۲۵۵

‍ ‍ آغاز شمارش معکوس پیوستن ‍ بلغارستان به پیمان شنگن،
کارشناسان بر این باورند که با توجه به ریاست دوره ای بلغارستان بر اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، این کشور بهترین کشور برای سرمایه گذاری در بخش املاک
است!
https://t.me/joinchat/CylJE00asdO2avQWTTyJ_g