#tick_top_3 #تیکتاپ ۳ : این👆 هم یکی دیگر از پست های #پربیننده که در توضیحش گفتیم: " این احتمال ۲۵ درصدی فقط مربوط به احتمال تماس جهت شرکت در #مصاحبه است. حتی اگر یک خانم با #حجاب در جلسه مصاحبه شرکت کند، احتمال اینکه #شغل را به او بدهند، از این هم کمتر خواهد بود." برای مطالعه کامل پست توضیحات #بیلبورد، روی #تبعیض کلیک کنید. 🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ... @tick_idea
زیر گنبد کبود

#tick_top_3

#تیکتاپ ۳ : این👆 هم یکی دیگر از پست های #پربیننده
که در توضیحش گفتیم:
" این احتمال ۲۵ درصدی فقط مربوط به احتمال تماس جهت شرکت در #مصاحبه است. حتی اگر یک خانم با #حجاب در جلسه مصاحبه شرکت کند، احتمال اینکه #شغل را به او بدهند، از این هم کمتر خواهد بود."
برای مطالعه کامل پست توضیحات #بیلبورد، روی #تبعیض کلیک کنید.

🔷🔶 روایت های شنیدنی و الهام بخش از #زیرگنبدکبود ...
@tick_idea