ببينيد هزينه ي زندگي در آلمان مثل همه ي جاي دنيا در هر شهر و شرايطي متفاوت هست اما شما اگر از نظر زندگي متوسط باشيد حدودا ماهانه بين ٦٠٠-٧٠٠ يورو خرج خواهيد كرد بازهم بستگي به سبك زندگي شما و شهر و شرايطتون داره
محمد امین ۷۴۳۵۵

دوستان هزینه زندگی دانشجویی در المان میشه بگید
ببينيد هزينه ي زندگي در آلمان مثل همه ي جاي دنيا در هر شهر و شرايطي متفاوت هست
اما شما اگر از نظر زندگي متوسط باشيد حدودا ماهانه بين ٦٠٠-٧٠٠ يورو خرج خواهيد كرد
بازهم بستگي به سبك زندگي شما و شهر و شرايطتون داره