براي چه مقطعي ميخواهيد وارد دانشگاه بشيد ؟
محمد امین ۷۴۳۵۵

من حدود ۱۵ ماهه کنستانزم و مدرک A2 رو گرفتم و ماه دیگه هم B1 امتحان دارم برای ورود به دانشگاه B1 کافیه یا باید C1 رو داشته باشی؟
براي چه مقطعي ميخواهيد وارد دانشگاه بشيد ؟