شما اولین تاریخی که تونستید رو بگیرید . چون واقعا گرفتن ویزا حساب کتاب نداره و برای هر کس متفاوته . اما معمولا بین 6 تا 8 هفته طول میکشه
محمد امین ۷۴۳۵۵

دوشنبه میخوام برای ۱تا۵ می وقت بگیرم..دو روزه اومده پذیرشم
شما اولین تاریخی که تونستید رو بگیرید . چون واقعا گرفتن ویزا حساب کتاب نداره و برای هر کس متفاوته . اما معمولا بین 6 تا 8 هفته طول میکشه