طبق گفته خودشون معمولا 6 هفته . اما اگر به موقع بفرستید احتمالا زود تر آماده میشه مدارکتون . نباید بذارید دقیقه 90
محمد امین ۷۴۳۵۵

میخوام ببینم این anerkennung معمولا چقدر طول میکشه؟
طبق گفته خودشون معمولا 6 هفته . اما اگر به موقع بفرستید احتمالا زود تر آماده میشه مدارکتون . نباید بذارید دقیقه 90