بعضي شهرها بلاك نمي كنن ولي شما براي تمديد ويزا هربار كه ميريد شهرداري بايد اين مقدار تو حسابتون باشه مقداري كه اينجا ازتون ميخوان 7908 يورو هست اگه هم ضمانت مالي داشته باشيد از طرف كسي كه اينجا حقوق ماهانش حداقل ٢٢٦٠ يورو هست ، ميتونيد پولتون رو بلاك نكنيد
محمد امین ۷۴۳۵۵

ببخشید راهی هست که 8هزار یورو بلوکه نشه . برای ویزای دانشجویی .
بعضي شهرها بلاك نمي كنن
ولي شما براي تمديد ويزا هربار كه ميريد شهرداري بايد اين مقدار تو حسابتون باشه
مقداري كه اينجا ازتون ميخوان 7908 يورو هست
اگه هم ضمانت مالي داشته باشيد از طرف كسي كه اينجا حقوق ماهانش حداقل ٢٢٦٠ يورو هست ، ميتونيد پولتون رو بلاك نكنيد