اول اینکه اون ها نمیدونن شما چه درسی رو با کی پاس کردین. بعدش هم میتونه بنویسه که روی یه ریسرچ یا مقاله باهام کار کرده و پتانسیل داشته و اینا
محمد تقی ۱۱۷۰۲۲

اگه استادی واست ریکام مینویسه که باهاش درس نداشتی، اصلا چه ارزشی داره اون؟؟
اول اینکه اون ها نمیدونن شما چه درسی رو با کی پاس کردین. بعدش هم میتونه بنویسه که روی یه ریسرچ یا مقاله باهام کار کرده و پتانسیل داشته و اینا