در گروه بحث آزاد 👇👇چت آزاد است (هرجور دوس دارین) هدف تشکیل گروه، ایجاد شادی در دوران ماراتن اپلای است، هر بحثی آزاد است علی الخصوص منجر به شادی شود(حتی بحث شیرین ازدواج😁) https://t.me/joinchat/AAAAAEFB6VUm9BQs6D03zw کانال @applyabroad2017
صدیقه ۹۰۷۷۰

در گروه بحث آزاد 👇👇چت آزاد است (هرجور دوس دارین)
هدف تشکیل گروه، ایجاد شادی در دوران ماراتن اپلای است، هر بحثی آزاد است علی الخصوص منجر به شادی شود(حتی بحث شیرین ازدواج😁)
https://t.me/joinchat/AAAAAEFB6VUm9BQs6D03zw
کانال
@applyabroad2017