سلام من رشته ام آموزش بوده
لادن ۱۱۱۹۴۰

سلام
از بچه های آموزش زبان انگلیسی کسی اینجا حضور داره؟
سلام
من رشته ام آموزش بوده