همه جا میشه اپلای کرد باید برای اپلای کردن برنامه داشته باشید.... و چندین کشور رو مشخص کنید....
صدیقه ۹۰۷۷۰

فوق ليسانس روانشناسيم اگه كسي هست هم رشته من براي دكترا كجا بايد اپلاي گرفت ممنونم
همه جا میشه اپلای کرد باید برای اپلای کردن برنامه داشته باشید.... و چندین کشور رو مشخص کنید....