اگه ایده خاصی دارید از همین الان میشه شروع کرد
معید ۱۶۲۸۳۹

از چه ترمی میشه شروع کرد برا مقاله دادن؟ تو مقطع کارشناسی
اگه ایده خاصی دارید از همین الان میشه شروع کرد