بله.کارشناسی راهنمایی و مشاوره میخونم
فرزان ۲۵۷۱۸۳

باید برات سوالی ایجاد بشه و بری دنبالش سرچ کنی ....
یه سوال رو برام جواب بدید دانشجو هستید؟
بله.کارشناسی راهنمایی و مشاوره میخونم