مگه استاد راهنما نداری!؟! بده اون واست انجام بده یا ازش بپرس یه ژورنال یا کنفرانس معتبر بفرستین...
كبری ۲۳۵۲۱۹

عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
مگه استاد راهنما نداری!؟! بده اون واست انجام بده یا ازش بپرس یه ژورنال یا کنفرانس معتبر بفرستین...