خودتون بشینید وقت بزارید یه بار مبخواهید بفرستید و همون لحظه هم ج نمیدن که..،، مجله مورد نظر رو انتخاب کنید فرمت مقاله رو بر اساس راهنمای نویسنده تنظیم کنید بعد براشون آپلود کنید...کاری نداره یه چن روز وقت بزارید فونت و تمام چیزایی که استایل اون مجله هس تنظیم کنید بفرستید .....چرا 2 میلیون و بعدا 4 میلیون بدید بهشون که کاری نکردن
صدیقه ۹۰۷۷۰

عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
خودتون بشینید وقت بزارید یه بار مبخواهید بفرستید و همون لحظه هم ج نمیدن که..،،
مجله مورد نظر رو انتخاب کنید فرمت مقاله رو بر اساس راهنمای نویسنده تنظیم کنید بعد براشون آپلود کنید...کاری نداره یه چن روز وقت بزارید فونت و تمام چیزایی که استایل اون مجله هس تنظیم کنید بفرستید .....چرا 2 میلیون و بعدا 4 میلیون بدید بهشون که کاری نکردن