نه نده پول و هزینه اضافی و غیرقابل اعتماد
صدیقه ۹۰۷۷۰

عزیزان یه سوال
من یک مقاله در زمینه عمران اماده کردم کار ترجمه هم کامل تموم شده حالا میخوام بفرستم یه ژورنال مناسب واسه پذیرش و بقیه کارها و هیچ تجربه ای ندارم در این قسمت.
ایا مناسبه بدم این شرکتهای پذیرش مقاله و اونا واسم انجام بدن
تشکر فراوان
نه نده پول و هزینه اضافی و غیرقابل اعتماد