خوشامد میگم به خانم دکتر گودرزی از همکاران نزدیک اینجانب که افتخار استاد راهنما و مشاور بودن ایشون رو در دوره های قبلی تحصیلیشون داشتم: H-Index=13 با نزدیک به 50 مقاله. دوستانی که سوالاتی در رابطه با نحوه ارسال مقاله، نوشتن کاورلتر، نحوه یافتن مجله مورد نیاز و... دارن، لطفا با ایشون در تماس باشن
تناز ۱۰۳۴۳۷

خوشامد میگم به خانم دکتر گودرزی
از همکاران نزدیک اینجانب که افتخار استاد راهنما و مشاور بودن ایشون رو در دوره های قبلی تحصیلیشون داشتم:
H-Index=13
با نزدیک به 50 مقاله.
دوستانی که سوالاتی در رابطه با نحوه ارسال مقاله، نوشتن کاورلتر، نحوه یافتن مجله مورد نیاز و... دارن، لطفا با ایشون در تماس باشن