مثلا تو اپلیکیشن دانشگاه ها منظورمه ..
كبری ۲۳۵۲۱۹

نه منظورم اون سایتیشن نیست .. رفرنس دهی یا یه چیزی تو این مایه ها .. اسمشو نمیدونم ..
مثلا تو اپلیکیشن دانشگاه ها منظورمه ..