سایتیشن یعنی تعداد رجوع به مقاله شما. این توی گوگل اسکولار مشخصه. لازم به ریپورت چنین چیزی نیست
معید ۱۶۲۸۳۹

اگه دانشگاهی سایتیشن بخواد چجوری میشه بهش سایت کرد !؟
سایتیشن یعنی تعداد رجوع به مقاله شما. این توی گوگل اسکولار مشخصه. لازم به ریپورت چنین چیزی نیست