اگه ایده ها یکی هستند. احتمالش ضعیفه همون یه مقاله ازش دز میاد
معید ۱۶۲۸۳۹

نه پایان نامم فارسیه .. اینو انگلیسی نوشتیم .. البته فرق دارن ولی بی ارتباط نیستن... و اینکه من کارشناسی ام هاااا ! میخوام با کمترین تغییرات اون پایان نامه رو به صورت مقاله ای چیزی چاپ بشه (همون فارسی) ... میشه ؟!؟!
اگه ایده ها یکی هستند. احتمالش ضعیفه همون یه مقاله ازش دز میاد