نه پایان نامم فارسیه .. اینو انگلیسی نوشتیم .. البته فرق دارن ولی بی ارتباط نیستن... و اینکه من کارشناسی ام هاااا ! میخوام با کمترین تغییرات اون پایان نامه رو به صورت مقاله ای چیزی چاپ بشه (همون فارسی) ... میشه ؟!؟!
كبری ۲۳۵۲۱۹

شما میگین فرق داره با پایان نامه. خوب هر دو دوتا مقاله جدا هستند
نه پایان نامم فارسیه .. اینو انگلیسی نوشتیم .. البته فرق دارن ولی بی ارتباط نیستن... و اینکه من کارشناسی ام هاااا ! میخوام با کمترین تغییرات اون پایان نامه رو به صورت مقاله ای چیزی چاپ بشه (همون فارسی) ... میشه ؟!؟!