کسی نبود !؟! نمیشه این کارو کرد ؟!؟!
كبری ۲۳۵۲۱۹

نه من یه مقاله در اوردم و فرستادیم که تقریبا فرق داره با پایان نامه ام ولی میخوام همون پایان نامه رو هم مقالش کنم حتی فارسی بفرستم که تعداد مقالات زیاد شه!( منظورم دوتاست هاا😬😬)
کسی نبود !؟! نمیشه این کارو کرد ؟!؟!