متوجه نشدم ! مثلا میگم داداشم پایان نامه نوشته میگه حوصله مقاله ندارم پایان نامه اش هم خوب داده به من میگه خواستی برو به اسم هر کی خواستی مقاله بده ! این منظورمه حالا داداشم نیست مثال کلی بود
خدایار ۲۰۱۵۰۵

الگو بگیرید ولی سرقت ادبی ممنوع
متوجه نشدم !
مثلا میگم
داداشم پایان نامه نوشته میگه حوصله مقاله ندارم پایان نامه اش هم خوب داده به من میگه خواستی برو به اسم هر کی خواستی مقاله بده !
این منظورمه
حالا داداشم نیست مثال کلی بود