شما یه پایان نامه دستتون باشه خودتون ننوشتید جیکار میکنید واسه مثاله دادن ازش سطح پایان نامه هم بالا باشه
خدایار ۲۰۱۵۰۵

پایان نامه خودتون باید ازش مقاله بیرون بیارید. مشکلی نداره که
شما یه پایان نامه دستتون باشه خودتون ننوشتید
جیکار میکنید واسه مثاله دادن ازش
سطح پایان نامه هم بالا باشه