ممنونم.لطف زیادی میکنین
فرزان ۲۵۷۱۸۳

اوکی عالیه.....من چن تا وویس میفرستم گروه چون با دانشجوهام این مدلی کار کردم برا سرچ کردن.....نتیجه داده.....
ممنونم.لطف زیادی میکنین