تشکر میکنم.ممنون
فرزان ۲۵۷۱۸۳

بله. میتونید پرسشنامه درست کنید و نظر سنجی کنید از یه نمونه آماری. بعد نتایج رو بدست بیارید.
تشکر میکنم.ممنون