آموزش جنسی به کودکان،از دید روانپزشکان. 1_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید. 🚫هرگر جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید. 🚫بهشان یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست. 🚫هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند. "مادر برو یه بوس به عمو بده" یا "برو بغل دایی جان" و حرفهایی از این دست. 2_ بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است. 3_ هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی تنها نگذارید 🚫فکر نکنید پسربچه ها در خطر نیستند اتفاقا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است. 4_ مهارت "نه" گفتن را به بچه ها بیاموزید.- 5_ سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید. 6_ هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند. 7_ اسم اعضای تناسلی را به بچه ها درست آموزش دهید. 🚫استفاده از اسامی متفرقه را کنار بگذارید. 🚫 به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج ار عرف است و هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بکذارند. 🚫بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند. 8_ بیشتر متجاوزین بچه ها را می ترسانند. 👪به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید 🚫هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید" این کارو کردی دیگه دوست ندارم". 👪بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان است. 9_ اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل می شود. 10_ هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جن.سی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمی فهمند. 🚫به بچه ها در مورد مسابل جنسی دروغ نگویید. اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید. 11_ حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید. مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید. بگذارید گاهی نه بگویند. 12_ فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.- اگر فیلم های ... را در جائی دیدند یا از جائی شنیدند، و از شما توضیح خواستند بگویید که این مخصوص زن و شوهرهاست و بهشان تذکر دهید هیچ کس اجازه ندارد کس دیگری را این گونه ببوسد. " مرجع تمام نکات گفته شده جدیدترین مطالب علمی دنیا بوده که توسط روانپزشکان دانشگاه شهید بهشتی بومی سازی شده است" 🌟🌟🌟 لطفا اين مطلب رو براي همه اونايي كه بچه كوچيك دارن يا به نوعي با بچه ها سروكار دارن بفرستين.
تربیت دینی و علمی کودک

آموزش جنسی به کودکان،از دید روانپزشکان.

1_ بهترین سن شروع آموزش به کودکان وقتی است که بچه ها را از پوشک میگیرید.
🚫هرگر جلوی جمع شلوارشان را پایین نکشید.
🚫بهشان یاد دهید که زیر پوشک حریم خصوصی بچه هاست.
🚫هرگز بچه ها را مجبور نکنید کسی را ببوسند.
"مادر برو یه بوس به عمو بده"
یا
"برو بغل دایی جان"
و حرفهایی از این دست.

2_ بگذارید یاد بگیرند که برای بوسیدن و در آغوش کشیده شدن اجازه بچه ها شرط است.

3_ هرگز بچه ها را در سن پایین با هیچ مردی تنها نگذارید
🚫فکر نکنید پسربچه ها در خطر نیستند اتفاقا آمار تجاوز و آزار جنسی پسربچه ها رو به افزایش است.

4_ مهارت "نه" گفتن را به بچه ها بیاموزید.-

5_ سعی کنید راننده سرویس بچه ها مرد نباشد. مخصوصا مراقب آخرین نفری که با راننده تنهاست باشید.

6_ هرگز وقتی بیرون از منزل هستید سفارش چیزی را ندهید که بچه ها مجبور شوند تحویل بگیرند.

7_ اسم اعضای تناسلی را به بچه ها درست آموزش دهید.
🚫استفاده از اسامی متفرقه را کنار بگذارید.
🚫 به بچه ها یاد دهید صحبت در این موارد خارج ار عرف است و هرکسی خواست در این موارد با ایشان صحبت کند سریع شما را درجریان بکذارند.
🚫بگویید این حرف ها فقط در چارچوب خانه مطرح می شوند.

8_ بیشتر متجاوزین بچه ها را می ترسانند.

👪به بچه ها بگویید هر کاری که کرده باشند دوستشان دارید
🚫هرگز حتی برای تنبیه های معمولی هم این جمله رو به کار نبرید" این کارو کردی دیگه دوست ندارم".
👪بچه ها باید بدانند تحت هر شرایطی خانواده پذیرای ایشان است.

9_ اگر پرستار کودک دارید غیر مستقیم به او بفهمانید که خانه توسط دوربین کنترل می شود.

10_ هرگز در سنین ۲ تا ۵ سال شوخی جن.سی با همسرتان نکنید به این امید که بچه ها نمی فهمند.

🚫به بچه ها در مورد مسابل جنسی دروغ نگویید.
اگر در مورد نحوه باردار شدن سوال کردند بهتر است با جفتگیری حیوانات شروع کنید.

11_ حریم خصوصی را به بچه ها آموزش دهید.
مثلا از بچه ها اجازه بگیرید و بعد ببوسیدشان یا غلغلکشان دهید.
بگذارید گاهی نه بگویند.

12_ فضایی فراهم کنید که حرف هایشان را برای شما بگویند.- اگر فیلم های ... را در جائی دیدند یا از جائی شنیدند، و از شما توضیح خواستند بگویید که این مخصوص زن و شوهرهاست و بهشان تذکر دهید هیچ کس اجازه ندارد کس دیگری را این گونه ببوسد.

" مرجع تمام نکات گفته شده جدیدترین مطالب علمی دنیا بوده که توسط روانپزشکان دانشگاه شهید بهشتی بومی سازی شده است"
🌟🌟🌟
لطفا اين مطلب رو براي همه اونايي كه بچه كوچيك دارن يا به نوعي با بچه ها سروكار دارن بفرستين.