برای جلوگیری از ورود مورچه به منزل به نکات زیر توجه کنید: ▪️ خیار به ویژه خیار تلخ را جلوی راه آن ها قرار دهید. مورچه ها از خیار متنفرند. ▪️ کمی سرکه سفید به مکان هایی که محل عبور مورچه است بپاشید. ▪️ با مخلوطی از یک لیوان آب و یک لیوان سرکه سیب پنجره ها را تمیز کنید تا مورچه ها را دور نگه دارد. ▪️ برگ های خشک نعناع را در مسیر مورچه ها قرار دهید. ▪️ مورچه ها از مسیری که دارچین، آب لیمو، پودر قهوه و فلفل پاشیده شده باشد عبور نخواهند کرد. ▪️ در ترک های دیوار سیر قرار دهید تا مورچه ها را دور نگه دارد. 🆔 @babapaz به ما بپیوندید ❗️ 🆔 @KHARSO به ما بپیوندید ❗️
خدیجه ۱۶۰۱۲۱

برای جلوگیری از ورود مورچه به منزل به نکات زیر توجه کنید:
▪️ خیار به ویژه خیار تلخ را جلوی راه آن ها قرار دهید. مورچه ها از خیار متنفرند.
▪️ کمی سرکه سفید به مکان هایی که محل عبور مورچه است بپاشید.
▪️ با مخلوطی از یک لیوان آب و یک لیوان سرکه سیب پنجره ها را تمیز کنید تا مورچه ها را دور نگه دارد.
▪️ برگ های خشک نعناع را در مسیر مورچه ها قرار دهید.
▪️ مورچه ها از مسیری که دارچین، آب لیمو، پودر قهوه و فلفل پاشیده شده باشد عبور نخواهند کرد.
▪️ در ترک های دیوار سیر قرار دهید تا مورچه ها را دور نگه دارد.
🆔 @babapaz به ما بپیوندید ❗️
🆔 @KHARSO به ما بپیوندید ❗️