نکات خانه‌ داری کانال باباپز: چه وقت‌ باید به‌ غذا نمک‌ زد؟ ۱▪️ به‌ سوپ‌ و آبگوشت‌ از ابتدای پخت‌ نمک‌ بزنید. ۲▪️ به‌ گوشت‌ها درست‌ اندکی‌ قبل‌ از برداشتن‌ از روی‌ آتش‌ نمک‌ بزنید. ۳▪️ سبزیجات‌ را در آب‌ نمک‌داربپزید. 🆔 @babapaz به ما بپیوندید ❗️ 🆔 @KHARSO به ما بپیوندید ❗️ https://telegram.me/babapaz
بابا پز

نکات خانه‌ داری کانال باباپز:
چه وقت‌ باید به‌ غذا نمک‌ زد؟
۱▪️ به‌ سوپ‌ و آبگوشت‌ از ابتدای پخت‌ نمک‌ بزنید.
۲▪️ به‌ گوشت‌ها درست‌ اندکی‌ قبل‌ از برداشتن‌ از روی‌ آتش‌ نمک‌ بزنید.
۳▪️ سبزیجات‌ را در آب‌ نمک‌داربپزید.
🆔 @babapaz به ما بپیوندید ❗️
🆔 @KHARSO به ما بپیوندید ❗️
https://telegram.me/babapaz