نکاتی درباره خورش ها : 1- ابتدا گوشت خورش را کمی سرخ می کنیم تا در موقع پختن کف نکند ، چون کف در اثر جوشیدن ، و باعث بدرنگ شدن خورش می گردد. 2-خورش باید با حرارت ملایم پخته شود ، ضمنا کم آب و جاافتاده باشد. 3- انواع سبزیها را باید بعد از پختن گوشت به آن اضافه کنیم. 4-خورش را نباید زیاد هم بزنیم، چون باعث له شدن مواد درون آن می شود. 5- پیاز خورش را طوری خلال کنید، که همه به یک اندازه باشد تا در موقع سرخ کردن، همه یکدست طلایی شود . برای خوشرنگ تر شدن پیاز داغ می توانید، کمی زردچوبه اضافه کنید. 6-نمک و ترشی خورش را در آخر طبخ اضافه کنید . مقدار ترشی و چاشنی را می توان به میل وذائقه کم و زیاد کرد. 🆔 @babapaz به ما بپیوندید ❗️ 🆔 @KHARSO به ما بپیوندید ❗️
بابا پز

نکاتی درباره خورش ها :

1- ابتدا گوشت خورش را کمی سرخ می کنیم تا در موقع پختن کف نکند ، چون کف در اثر جوشیدن ، و باعث بدرنگ شدن خورش می گردد.

2-خورش باید با حرارت ملایم پخته شود ، ضمنا کم آب و جاافتاده باشد.

3- انواع سبزیها را باید بعد از پختن گوشت به آن اضافه کنیم.

4-خورش را نباید زیاد هم بزنیم، چون باعث له شدن مواد درون آن می شود.

5- پیاز خورش را طوری خلال کنید، که همه به یک اندازه باشد تا در موقع سرخ کردن، همه یکدست طلایی شود . برای خوشرنگ تر شدن پیاز داغ می توانید، کمی زردچوبه اضافه کنید.

6-نمک و ترشی خورش را در آخر طبخ اضافه کنید . مقدار ترشی و چاشنی را می توان به میل وذائقه کم و زیاد کرد.

🆔 @babapaz به ما بپیوندید ❗️
🆔 @KHARSO به ما بپیوندید ❗️